Lažna naplata

lazna-naplata-klupko.png

Prevare lažne naplate zahtevaju od Vas ili Vaše kompanije da platite lažne fakture u popisima imenika, reklamiranje, uklanjanje naziva domena ili opreme za kancelariju koju niste naručili.

Kako ova prevara funkcioniše

Možda je Vašoj kompaniji poslata faktura, pismo ili pozivnica da budete upisani u lažnim trgovačkim popisima ili da obnovite naziv domena na svojoj internet stranici. Ili Vas prevarant može iznenada pozvati da potvrdi detalje o rezervaciji reklame i insistira da naručite neku robu ili usluge. Prevare ove vrste za prednost imaju činjenicu da osoba koja obavlja administrativne dužnosti za kompaniju, možda ne zna da li su uopšte tražene aktivnosti reklamiranja ili promocije.

Mnoge prevare ucenjivačkog softvera zasnovane na imejlu koriste lažne račune kao prilog, da bi zarazili Vaš kompjuter. Ukoliko primite neočekivani račun od Komunalnog, ne otvarajte prilog.

Lažni direktorijumi i reklamiranje

Pozivi za pridruženje u lažni direktorijum često uključuju formular koji mora biti ispunjen i molbu za podatke Vaših poslovnih kontakata sa potpisom odobrenja. Možda će Vas navesti da pomislite da odgovarate na ponudu za besplatan unos, ali formular koji vam traže da popunite je prikrivena faktura ili iznosom dugovanja skriveno napisanom sitnim slovima.

Kao alternativa, prevara se može pojaviti kao predlog da se pretplatite na časopis ili novine. Neretko su predstavljeni kao stvarni, ponovno objavljivanje u imeniku.

Sledeća česta metoda je da prevarant pozove kompaniju tražeći potvrdu podataka reklame, za koju tvrde da je već rezervisana. Prevarant može navesti stvarni unos ili reklamu, koju je Vaša kompanija imala u raznim publikacijama ili direktorijumu, da bi Vas ubedio da ste zaista koristili proizvod prevaranta.

Ako odbijete da platite, prevaranti mogu pokušati da Vas zaplaše preteći sudskim postupkom.

Prevare obnove imena domena

Prevare obnove imena domena mogu funkcionisati na razne načine. Može Vam biti poslata faktura na osnovu koje se traži da platite za ime domena, koje je vrlo slično Vašem trenutnom – prevarant se nada da nećete primetiti razliku i da ćete samo platiti fakturu. Može se, na primer, završavati na „.net.au“ umesto „.com.au“ ili „.au“ može faliti na kraju naziva. To može važiti i za naziv domena u drugoj zemlji, kao što je „cn“ za kinesku internet stranicu.

Kao alternativu, može Vam biti poslato pismo koje deluje kao obaveštenje o obnovi za Vaš stvarni naziv domena, ali potiče od različite kompanije od one preko koje ste registrovali naziv domena.

Pošiljalac može tvrditi da druga kompanija traži da registruje isti naziv domena, ali Vam pružaju kratku priliku da prvo osigurate naziv. Reći će Vam prilika da koristite naziv domena ističe ukoliko ne uplatite novac momentalno.

Prevare preusmeravanja uplate

Koristeći informaciju koju su dobili hakovanjem Vaših kompjuterskih sistema, prevarant, pretvarajući se da je jedan od vaših redovnih kupaca, će Vam reći da su se njihovi bankovni podaci promenili. Mogu Vam reći da su u skorašnje vreme prešli u drugu banku i mogu koristiti tuđe zaglavlje i brend kako bi Vas ubedili da su legitimni.

Daće Vam novi broj računa u banci i zamoliti Vas da sve buduće uplate budu učinjene prema tome. Prevara se često otkriva kada vaš redovni dobavljać pita zašto im niste platili.

Prevare kupovine kancelarijske opreme

Prevara kupovine kancelarijske opreme uključuje primanje i naplatu robe koju niste naručili. Ove prevare često uključuju robu i usluge koje redovno naručujete: papir, opremu za štampanje, opremu za održavanje ili reklamiranje.

Možete primiti poziv od nekoga ko tvrdi da je Vaš redovni dobavljač, ili jednostavno novi dobavljač, koji Vam govori da je oprema ’posebna’ ili dostupna samo ’u određenom vremenskom periodu’. Ukoliko se složite da kupite bilo šta od ove opreme, biće preskupi i nekvalitetni. Štaviše, možete primiti još faktura ili obaveštenja uz tvrdnju da ste se prijavili za tekući ugovor sa dobavljačem.

Ako primite zahtev za isplatu robe koju niste naručili, imate prvo da poništite narudžbinu.

Znaci upozorenja

Primate fakturu ili telefonski poziv iz telefonskog imenika ili druge publikacije za koju nikada niste čuli, da potvrdite Vaš unos ili reklamu. Prepoznajete popis, kao onaj što je stavljen u drugačiju publikaciju.

Pozivalac tvrdi da Vlada zahteva da budete uneti u njihov registar.

Primate pismo ili fakturu pri čemu se zahteva plaćanje za registraciju domena ili obnavljanje. Naknada za obnavljanje može biti mnogo viša od uobičajene ili da bude registrovana uz pomoć druge kompanije. Naziv domena može biti vrlo sličan Vašem stvarnom nazivu domena sa drugačijim završetkom.

Primate fakturu za robu i usluge koju niste naručili, ili telefonski poziv od nekoga ko tvrdi da je Vaš redovni dobavljač, nudeći robu koju ste prethodno naručili.

Nekom od Vaših zaposlenih može biti ponuđen besplatan poklon, od nepoznate osobe za koju nikad niste čuli; poklon može stići sa ostalom robom koju Vaš radnik nije naručio.

Zaštitite se

Nikada se nemojte složiti sa bilo kojom poslovnom ponudom preko telefona: uvek zamolite da ta ponuda bude u pisanoj formi. Ukoliko ste nepoverljivi prema bilo kom delu poslovne ponude, tražite više informacija ili potražite nezavistan savet.

Uvek proverite da li su roba i usluge obe naručene, i dostavljene pre plaćanja fakture i uvek pažljivo čitajte fusnote.

Pokušajte da ograničite broj ljudi u Vašem poslu koji su ovlašćeni da naručuju i plaćaju fakture. Uverite se da kompanija koja naplaćuje, je ona sa kojom inače poslujete.

Ukoliko primetite da su se uobičajeni bankovni podaci Vašeg dobavljača promenili, pozovite ih da potvrdite.

Uvek tražite potvrdu unosa u direktorijum pre nego što bilo šta uplatite, i nikada ne plaćajte unos ili reklamu koju niste odobrili. Ako primite telefonski poziv ili ’fakturu’ koja potiče od publikacije za koju nikada niste čuli, nemojte plaćati, niti odavati Vaše podatke dok ne istražite malo bolje.

Vodite pisanu evidenciju o ovlašćenjima za reklamiranje i unosu u direktorijume. Ukoliko primite fakturu ili telefonski poziv, možete proveriti u evidenciji.

Ukoliko ste zadovoljni osobom koja se trenutno bavi registracijom Vašeg naziva domena, jednostavno ignorišite neka druga pisma vezana za ’obnovu’ ili ’registraciju’, koja možete dobiti od druge kompanije. Ukoliko želite da promenite Vašeg registratora naziva domena – uverite se da znate punu cenu, odredbe i uslove ponude pre nego što se složite.

Istog trenutka prekinite kontakt sa prevarantima koji pokušavaju da vas maltretiraju ili zaplaše.