Kako pojedine osiguravajuće kuće izbegavaju da isplate štetu

Kako pojedine osiguravajuće kuće izbegavaju da isplate štetu
Viktor Hanacek

Pojedine osiguravajuće kuće koje posluju u Republici Srpskoj skupo naplaćuju polise kasko osiguranja vozila, a istovremeno nekorektnim pravilima izbegavaju da isplate štetu.

Sa ovim problemom suočilo se više firmi koje su kasko osigurale službena vozila od štete, a time i radnike koji ih koriste. Potvrđuje to banjalučki advokat i stručnjak za pitanja osiguranja Dragan Stanišić, koji je vodio više tužbi protiv osiguravajućih kuća zbog „sitnih slova“, odnosno nekorektnih odredbi u ugovorima o osiguranju.

Nažalost, mnogo osiguravajućih kuća u svojim uslovima osiguranja, koja su deo ugovora o osiguranju, ima odredbe koje su u suprotnosti sa zakonom.

U praksi, najveći problem se dešava kada su neke relativno manje štete u pitanju. Kada se čovek, recimo, “kucne” na parkingu, zagrebe vrata od garažu i sam sebi nanese štetu. Obično, kad je drugi učesnik uključen, onda tu dođe policija i napravi se zapisnik i tada to ide kako treba. Problem dolazi kad čovjek sam sebi nanese štetu ili mu neko nanese štetu na parkingu, a on ne pozove odmah policiju. Čak se desi i kad policija dođe, da kaže da to nije nezgoda i ne naprave službenu zabelešku ili ne urade alkotestiranje. A onda čovek dođe da naplati kasko osiguranje, a oni kažu da je izbegao da uradi alko-test i neće da plate – ističe Stanišić.

Obično, kaže, nastradaju oni koji su najmanje imali nameru da varaju.

Sud

I trenutno, kaže, ima nekoliko predmeta gdje su osiguranici odlučili da tuže osiguravajuću kuću i na taj način traže isplatu štete. U jednom od njih je konkretno osiguranje odbilo da plati štetu, jer osiguranik nije uradio alkotestiranje. Osnov za tužbu je, kaže, u tome što je po Zakonu o obligacionim odnosima ništavno sve na šta se osiguranik obavezuje nakon nastanka osiguranog slučaja.

Na nekorektne odredbe uslova osiguranja o gubitku prava iz osiguranja još prije nekoliko godina upozorila je i Ombudsman u osiguranju RS Ljiljana Sokolić.

Politika kuće ili nestručnost

Izvor: Srpska Info